Kategorijos

Buitinė technikaBuitinė elektronikaKomponentaiMonitoriai ir projektoriaiPeriferiniai įrenginiaiPrograminė įrangaServeriai ir jų priedaiŽaidimai ir pramogosTelefonai ir jų aksesuaraiKompiuteriaiDuomenų saugyklosBiuro reikmenys ir eksploatac. medžiagosTinklo įrangaNepertraukiamo maitinimo įrenginiaiVideo/Audio sistemosElektros produktai

1.Sąvokos

1.1.Taisyklės – šios prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://shop.webmanija.lt taisyklės.

1.2.Pardavėjas – MB "Inovatyvus verslas", tel. nr. 8-657 49630, el. pašto adresas info@webmanija.lt

1.3.Parduotuvė – elektroninė parduotuvė https://shop.webmanija.lt

1.4.Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5.Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

 

2.Bendrosios nuostatos

2.1.Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.

2.2.Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.

2.3.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.

2.4.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.

2.5.Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

2.6.Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.7.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo (atsiėmimo) formą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2.8.Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Parduotuvėje.

 

3.Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1.Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2.Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3.Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4.Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba, paspaudus paspauskite nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią pagrindiniame puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu el. paštas įvestas teisingai, bet yra gaunamas pranešimas „Blogai suvesti duomenys“, Pirkėjui yra rekomenduojama susisiekti su Pardavėju el. paštu: info@webmanija.lt.

3.5.Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

 1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
 2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
 3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu info@webmanija.lt.

 

4.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4.Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinėje svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

5.Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.

5.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.

5.4.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.

5.6.Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais, prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

5.7.Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 

6.Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

6.1.Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

6.2.Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 657 49630 (darbo dienomis, nuo 9:00 iki 17:00) arba el. paštu info@webmanija.lt (bet kuriuo metu).

6.3.Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos kaip galutinės. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

6.4.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 1. apmokėjimas grynaisiais pinigais. Pirkėjas prekes gali apmokėti grynaisiais pinigais, kai prekes pristato kurjeris. Pirkėjui pasirinkus už prekes atsiskaityti kurjeriui grynais, jis privalo turėti tikslią grynųjų pinigų sumą reikalingą atsiskaitymui;
 2. apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, Jūs būsite nukreipti į PAYSERA bankinę sistemą.

6.5.Sistema PAYSERA  leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:

 1. atsiskaityti per AB SEB bankas, AB bankas "Swedbank", AB DNB bankas, AB Danske bankas, AB Nordea Bank, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, UAB „Medicinos bankas“, AB „Šiaulių bankas“ elektroninės bankininkystės sistemas;

6.6.Pasirinkus punktą, nurodytą 6.4.2. „Apmokėjimas internetu“ mokėjimo būdą , atsakomybė už duomenų saugumą tenka mokėjimo sistemai PAYSERA . 

6.7.Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktas prekes, į el. paštą yra išsiunčiama sąskaita – faktūra.

6.8.Pardavėjas gali parduoti dovanų čekius, kuriais galima atsiskaityti už Pardavėjo parduodamas Prekes.

6.9.Jei pirkinio suma yra didesnė nei Dovanų čekio suma, Pirkėjas privalo padengti skirtumą.

6.10.Tuo atveju, jei pirkinio vertė yra mažesnė nei Dovanų čekio suma, skirtumas Pirkėjui nėra grąžinimas.

6.11.Dovanų čekiai į pinigus nekeičiami.

6.12.Įsigyjamiems Dovanų čekiams nuolaidos netaikomos.

 

7.Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

7.1.Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą bei pasirinksite prekių pristatymo būdą.

7.2.Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą.

7.3.Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4.Užsakymą pristatyti galime tiek į namus, tiek į darbovietę. Jei norite, kad užsakymas būtų pristatytas į darbovietę, būtinai nurodykite darbovietės pavadinimą. 

7.5.Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite pateikti atitinkamą kiekį užsakymų.

7.6.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Pirkėjas neturės teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo nurodytu pristatymo adresu, tačiau netinkamam subjektui.

7.7.Užsakytos prekės, už kurias nėra iš anksto sumokėta, bus rezervuotos 2 (dvi) paras, per kurias neatsiėmus užsakymo, jis bus anuliuojamas.

7.8.Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą į namus ar biurą ir gavęs pranešimą apie tai, kad jo užsakymas paruoštas ir išsiųstas, prekes gaus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. 

7.9.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.10.Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

 

8.Prekių kokybė

8.1.Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

9.Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1.Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str., prekes galite grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos.

9.2.Norėdamas grąžinti prekę (-es) vadovaujantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją, užpildydamas Parduotuvėje pateiktą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ir atsiųsdami skenuotą variantą el. paštu info@webmanija.lt

9.3.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos visos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
 4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
 5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

9.4.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.2. - 9.3. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. El. parduotuvei nustačius, kad Pirkėjas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti el. parduotuvei visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.

9.5.Jeigu grąžinama Pirkėjui atsiųsta ne ta prekė, kuri jo buvo užsakyta ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokią prekę priimti ir ją pakeisti analogiška tinkama preke arba grąžinti už prekę sumokėtą sumą, jeigu pakeitimui tinkamos prekės nėra.Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.6.Jeigu Pirkėjas nori pakeisti nekokybiškas prekes kitomis, el. laiške apie grąžinimą privalo nurodyti prekių pavadinimus arba nuorodas į prekes, kurias pageidauja gauti vietoj gražinamų. Jeigu naujų prekių vertė viršys grąžinamų prekių vertę, skirtumas privalo būti apmokėtas pagal Pardavėjo atsiųstą sąskaitą arba grynaisiais pinigais kurjeriui. Jeigu naujų prekių vertė bus mažesnė nei grąžinamų prekių vertė, Pardavėjas per 30 dienų grąžins pinigus.

9.7.Visos prekės, parduodamos el. parduotuvėje, yra naujos. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai būdingų ir įprastuose pardavimo vietose (pvz., nežymūs įbrėžimai, nežymus popieriaus spalvos pakeitimas vienoje iš išorinių briaunų ar pan.).

9.8.Visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.9.Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos.

 

10.Šalių atsakomybė

10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4.Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5.Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

11.Informacija ir rinkodara

11.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

11.3.Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.

11.4.Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

11.5.Vienam apsipirkimui galima panaudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

 

12.Garantinis remontas

Mes rūpinamės savo klientų poreikiais ir patogumu, todėl bendradarbiaujame su daugiau nei trimis šimtais gamintojų bei jų įgaliotų techninio aptarnavimo centrų - prekių remonto darbus visada patikime profesionalams. Beveik visais atvejais, įsigytos prekės bus kokybiškos ir Jums nereikės pasinaudoti joms taikoma Gamintojo garantija. Tačiau jei prekė visgi sugedo, jos garantinis aptarnavimas bus vykdomas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą bei kitus Pirkėją saugančius LR teisės aktus.

Visa mūsų parduodama kompiuterinė įranga turi garantinį laikotarpį. Šis laikotarpis yra nurodomas sąskaitoje - faktūroje, kuri pridedama prie kiekvieno užsakymos.

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: 14-20 dienų nuo prekės perdavimo gamintojo įgaliotam techniniam centrui arba per 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio, arba jei gamintojo įgaliotas techninis centras yra už Lietuvos ribų. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

Garantiniam remontui iš „shop.webmanija.lt“ pirktas prekes galite pateikti šiuo adresu:
ALSO Lietuva, UAB
Verslo 6, Kumpių k.
54311 Kauno r.
Lietuva

 

13.Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.